Розрахунок розміру часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна

Укладення договору:

Розмір часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна визначається виконавцем за умови укладення договору з усіма співвласниками. Цей договір базується на заявах всіх співвласників об’єкта нерухомого майна.

Виправлення розбіжностей:

У випадку, якщо розміри часток, вказаних у документах, не відповідають реальним часткам, розрахунок відповідних часток нерухомого майна проводиться за згодою всіх співвласників.

Вираження розмірів часток:

Розмір частки кожного співвласника в спільній частковій власності виражається в простих правильних дробах (1/2; 1/3; 3/5 тощо). При цьому сума розмірів часток співвласників на об’єкт нерухомого майна повинна складати одиницю.

Судове вирішення:

У випадку незгоди співвласників щодо зміни розміру часток, питання вирішується в судовому порядку.

Розрахунок часток:

Під час розрахунку розміру частки кожного співвласника враховується загальна площа об’єкта нерухомого майна, а також площа, що належить кожному співвласнику окремо.

Новоутворені об’єкти:

У випадку новоутворених об’єктів частки розраховуються для всіх співвласників.

Розрахунок на житлову нерухомість:

Розмір часток у спільній власності на житлові будинки садибного типу, садові, дачні будинки, будівлі, споруди, комплекси будівель і споруд, квартири здійснюється пропорційно загальній площі об’єкта нерухомого майна.